skip to Main Content
0518 - 47 13 66 info@zonderlandbv.nl

Woning produceert energie

Technisch Buro Zonderland heeft voor de zelf energie producerende woning in Goutum de nodige werkzaamheden verricht. Het gaat hier bij om:

  • Elektrische Infrarood panelen
  • Zonneboiler i.c.m. elektrisch doorstroomtoestel tbv de warmwatervoorziening
  • Plugwis Energie monitoringssyteem
  • Wisa Booster tbv toiletten met een spoelcapaciteit van maximaal 4 liter per spoeling.

Ter verduidelijking:

Er is geen gasmeter in deze woning geplaatst

Er is geen cv-ketel i.c.m. vloerverwarming of radiatoren geplaatst. De verwarming wordt door infrarood panelen verzorgt.

De warmwatervoorziening wordt door een zonnecollector systeem gerealiseerd. Bij te weinig opbrengst door zonlicht, zal een elektrisch doorstroomtoestel bijspringen. Voor de ventilatie is gekozen warmte-terug-win systeem. Dit ventilatie-systeem is uitgevoerd met CO2-sensors, waardoor nog een extra besparing wordt gerealiseerd, doordat alleen extra wordt geventileerd in de vertrekken waar dat nodig is.

Er zijn inbouwreservoirs voor de toiletten geplaatst met een maximum spoelcapaciteit van 4 liter per spoeling. Om door het weinige spoelwater geen problemen in de riolering te verkrijgen, is er in het leidingstelsel van de riolering een Wisa One Family Booster geplaatst.

Klikt u HIER voor het artikel uit de Leeuwarder Courant over deze woning.

Back To Top